Willmore

NATIONAL PARKS OF CANADA

Willmore wilderness provincial park

Willmore Wilderness Provincial Park var den första parken jag kom till.

Dramatisk och storslagen natur. Branta höga berg, storskog och blomsterängar, vattenfall och massor av vilt.